Rejuvenasi roh perjuangan, bangkit daripada kelemahan

Mengikuti amanat Presiden IKRAM, Ustaz Dr Hj Mohd Parid Sheikh Ahmad dalam sebuah program bagi meniupkan semula semangat keazaman yang tinggi dalam dakwah terutamanya kepada ahli-ahli penggerak jamaah ini.   Dalam ucapannya, beliau telah menyedarkan kita bahawa sifat manusia ini sendiri sememangnya diciptakan lemah walaupun para du’at sendiri merasai kelemahan itu. Kerana itu Allah berfirman: […]

Tanah airku dan laungan merdeka

Perjuangan mendapatkan kemerdekaan adalah salah satu tuntutan dalam agama bagi membebaskan umat manusia daripada penjajahan dan kezaliman kepada keadilan dan kehidupan fitrah manusia.    Pemikiran sempit terperuk dalam penyembahan makhluk dibebaskan kepada penyembahan Al-Khaliq (Yang Maha Pencipta).   Ketika Rib’i bin ‘Amir RA, salah seorang sahabat Nabi yang menjadi utusan tentera Muslimin di al-Qadasiyah, Iraq […]

Bagaimana menyebarkan kesyumulan Islam kepada masyarakat?

Dalam kita menghayati teks al-Imam asy-Syahid Hassan al-Banna pada Usulnya yang Pertama dalam Rukun al-Fahmu, Risalah at-Ta’alim (1934), ia menjadi modal utama dalam kita mengembangkan misi dakwah untuk dibawa kepada orang sekeliling kita tidak kira siapa pun mereka.   Usul ini mudah dan menjadi suatu polisi asas tentang apa yang ingin kita sampaikan. Bukanlah kita […]

Mencukupkan bekalan du’at di jalan dakwah

Selaku aktivis jamaah dakwah, tarbiah dan kebajikan, kita telah diingatkan oleh almarhum Syeikh Mustafa Masyhur dalam kitabnya Zaadu ‘ala Thoriq (Bekalan Sepanjang Jalan) untuk sentiasa mencukupkan bekalan yang akan menjadi pemangkin kepada pergerakan kita yang serba panjang dan serba susah ini.

Bermujahadah membantu demi mardhatillah

Pada suatu hari, Muawiyyah bin Abu Sufyan RA telah menulis surat kepada Aisyah RA Ummul Mukminin, beliau meminta agar Aisyah RA menuliskan suatu wasiat nasihat kepada dirinya dengan nasihat yang ringkas.

Merebut Nafahat Pada 10 Hari Awal Zulhijjah

Ada suatu hadis yang diriwayatkan daripada at-Thabrani dalam kitabnya al-Ausath dan juga al-Kabir, daripada Muhammad bin Maslamah al-Ansari RA bahawa Rasulullah SAW bersabda: