Cara Mencapai Kebahagiaan Menurut Biopsikososial-Spiritual

Mencapai Kebahagiaan Hidup Dari Perspektif Biopsikososial-Spiritual | IKRAM

Psikologi sekular banyak fokus kepada faktor-faktor biologikal (genetik, otak, hormon dll), psikologikal (personaliti, kognisi, emosi dll) dan sosial (pembelajaran, persekitaran, budaya dll). Ini tidaklah bertentangan dengan Islam.  Faktor-faktor biologikal boleh mempengaruhi tingkah laku seseorang seperti yang disebut dalam al-Quran bahawa manusia itu diciptakan secara berpasangan (biologi yang berbeza) (Al-Quran, 51: 49, 13: 3, 36: 36, […]

Pengajaran psikologi dalam Perang Uhud

Pengajaran Psikologi Dalam Perang Uhud

Setelah berlakunya peperangan yang sangat penting iaitu Perang Badar pada bulan Ramadan tahun kedua Hijrah, berlaku satu lagi peperangan utama pada zaman Nabi Muhammad SAW selepas Hijrah yang berlaku pada bulan Syawal tahun ketiga Hijrah iaitu Perang Uhud.  Dalam Perang Uhud, ada tiga golongan yang wujud dalam kalangan Muslimin dari sudut psikospiritualiti, sama ada tingkah […]

Kembara tadabbur psikospiritual dengan al-Quran

Kembara Tadabbur Psikospiritual Al-Quran

Aku selalu cuba memahami surah al-Fatihah dengan membaca kitab-kitab tafsir. Tapi bilakah kali terakhir aku tadabbur, menghayati mesej surah al-Fatihah secara personal kepada jiwaku?   Sebab setiap pembaca al-Quran mempunyai personaliti, karakter, kemampuan, minat, pengalaman dan rahsia tersendiri yang tidak sama dengan pembaca al-Quran yang lain.   Ini adalah kisah pengembaraan tadabbur (refleksi kendiri) psikospiritualku […]

Usul 20 dalam psikologi Islamik-saintifik

Usul (jamak kepada asal) adalah perkataan bahasa Arab bermaksud prinsip-prinsip atau asas-asas.    Dua puluh prinsip yang dibentangkan di bawah adalah panduan asas kepada pengkaji psikologi, pensyarah psikologi, pengamal psikologi, graduan psikologi, pelajar psikologi atau orang awam yang ingin berbicara tentang psikologi dari perspektif psikologi Islamik-saintifik.   Psikologi Islamik-saintifik ialah ilmu psikologi yang harmoni antara […]

Psikologi: Salah faham dan aplikasi dakwah

Apabila seseorang memperkenalkan diri sebagai pelajar atau graduan psikologi,  biasanya mereka akan menerima salah satu daripada reaksi berikut:    “Oh, bidang kaunseling atau psikiatri ya?”   “Eh, saya kena berhati-hati apabila bercakap dengan anda ni. Tentu anda sedang menganalisis setiap patah perkataan saya sekarang.”   “Anda pasti pandai membaca fikiran dan minda orang, kan?”    […]