Masyarakat Madani: Ciri & Cara Bentuk Keluarga Harmoni

Masyarakat Madani: Ciri & Cara Bentuk Keluarga Harmoni | IKRAM

Konsep Negara Madani yang digagaskan oleh Perdana Menteri Malaysia ke-10 meletakkan visinya sebagai membangunkan tanah air yang lebih mampan dan makmur. Kemampanan dan kemakmuran itu berteraskan roh (semangat) daya cipta, nilai hormat, keyakinan dan ihsan. Teras ini pula meletakkan keterangkuman dan kesaksamaan sebagai tiang serinya. Siti Shamsiah dalam artikelnya “Keluarga Sejahtera Asas Pembinaan Negara Madani” […]

Humanisme: Hilangkah Nilai dan Rasa Kemanusiaan?

Humanisme: Hilangkah Nilai dan Rasa Kemanusiaan? | IKRAM

Apa yang menjadi fundamental tentang humanisme adalah atribut atau kata-kata sifat dan kata kerja aktif seperti sifat, nilai maruah juga kuasa. hu.ma.nis.me diertikan sebagai sifat perikemanusiaan; faham (pendirian, sistem) yang mengutamakan nilai-nilai, kepentingan, dan maruah manusia (dan tidak mementingkan nilai-nilai atau kekuasaan lain).  (Kamus Dewan Edisi Keempat) Humanisme 1 + 2 = 3 1. Humanisme […]