Peranan Dan Fungsi Sastera Dalam Masyarakat

Peranan Dan Fungsi Sastera Dalam Masyarakat | IKRAM

Sejak dahulu lagi, manusia telah menghasilkan karya sastera dalam bentuk lisan mahupun tulisan. Kelompok kaum, suku dan bangsa mengembangkan kedua-dua hasil karya sastera, iaitu lisan dan tulisan yang terdapat dalam korpus sastera mereka. Apa yang menariknya, sastera mencerminkan kepercayaan dan falsafah sesebuah tamadun. Rene Wellek dalam buku Theory of Literature (1948) menyatakan, pertembungan antara kritikan […]

Perpaduan Kaum Di Malaysia: Kepelbagaian Itu Kekuatan

Perpaduan Kaum Di Malaysia: Kepelbagaian Itu Kekuatan | IKRAM

‘Serumpun bak serai, sesusun bak sirih,” begitulah perumpamaan yang boleh digambarkan oleh rakyat Malaysia yang mengamalkan perpaduan, dinikmati masyarakat majmuk dalam negara yang aman dan makmur.  “Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia perlu dijadikan peristiwa untuk memperbaharui semangat perpaduan dan kebersamaan. Kita maklum bahawa kepelbagaian yang kita ada di Malaysia ini mempunyai sejarah yang panjang dan […]