Merungkai kekeliruan dalam peristiwa hijrah

Pertamanya, atas rasa kasih dan sayang pada khazanah lembaran sejarah Islam dan juga tanggungjawab menegakkan kebenaran berdasarkan fakta yang sahih, maka seluruh umat Islam khususnya wajib memahami beberapa perkara berkaitan kalendar Hijrah dan peristiwa hijrah baginda Nabi SAW.   Atas ilmu dan pengetahuan yang ada, umat harus memperbetulkan pandangan berkenaan dua perkara penting ini. Catatan […]

Manhaj Rabbani, Ummah Berkualiti

Islam yang diwariskan kepada kita oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW adalah agama dan sistem hidup yang sempurna, lengkap dan menyeluruh, bersumber daripada Allah SWT, Tuhan Pencipta Alam.   Firman Allah SWT: “…Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan Aku telah cukupkan nikmat-Ku kepada kamu, dan Aku telah redakan Islam itu […]