Solidariti bersama anak-anak Palestin

SHAH ALAM – Wanita IKRAM Selangor melalui Jawatankuasa Pembangunan dan Pembelaan Kanak-Kanak telah menganjurkan kempen ‘Solidariti Anak-Anak IKRAM Junior Bersama Palestin.’   Program ini menggariskan dua objektif utama iaitu untuk membangkitkan rasa kebersamaan dalam kalangan anak-anak di Malaysia terhadap krisis yang dialami oleh anak-anak Palestin dan menyemai rasa persaudaraan sesama Muslim antara anak-anak di Malaysia […]