Kejatuhan Rejim Zalim: Pentingnya Kepimpinan Adil

Kejatuhan Rejim Zalim: Pentingnya Kepimpinan Adil | IKRAM

Apabila disebut kepimpinan, antara perkara yang sering dikaitkan adalah pengaruh, kuasa dan kekayaan. Ada juga pendapat yang menyatakan bahawa kepimpinan adalah tentang masa depan, hala tuju dan nasib bangsa.  Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, kepimpinan bermaksud keupayaan memimpin. Kepimpinan merupakan kata terbitan daripada kata akar pimpin. Kata pimpin itu sendiri mempunyai pelbagai maksud antaranya membimbing, […]

Gejala buli dan kesannya kepada masyarakat

Gejala buli dan kesannya kepada masyarakat

Buli merupakan tindakan dengan niat untuk menyakiti hati dan memberi tekanan terhadap individu atau sekumpulan individu. Buli juga didefinisikan sebagai tingkah laku agresif yang berulang dilakukan oleh individu atau sekumpulan individu berkuasa yang dengan sengaja menakut-nakut, menyalahgunakan atau memaksa mangsa dengan niat untuk menyakitinya secara fizikal atau emosi. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat dan Kamus […]

Pentingnya mengurus masa dengan efektif

Pentingnya Mengurus Masa Dengan Efektif

Amalan pengurusan masa perlu diterapkan dalam diri setiap insan tanpa mengira umur mahupun latar belakang pendidikan, agama dan bangsa supaya masa yang sedia ada dapat dimanfaatkan dengan baik.  Pengurusan masa ialah strategi bagi merancang masa yang ada dan mengawal jumlah masa yang diluangkan untuk tugasan atau aktiviti tertentu tanpa menjejaskan keseimbangan kerja dan kehidupan.  Pengurusan […]