Kerangka minda terbelenggu vs bercambah

Kesempurnaan ciptaan Tuhan yang dinamakan manusia ini terletak kepada keupayaan akal fikirannya.   Sekalipun tubuh badannya kecil dan kudrat fizikalnya terbatas jika dibandingkan dengan setengah makhluk haiwan lain yang jauh lebih besar dan kuat, manusia menguasai persekitarannya melalui kebolehan berfikir secara kritis dan kreatif.   Dengan otak yang luar biasa keupayaannya, manusia mampu belajar dari […]

Kepengikutan dalam hidup seharian

Sekalipun aspek kepengikutan tidak banyak diperkatakan berbanding dengan kepimpinan, sudah tiba masanya perhatian diberikan secara serius kepada kepentingan pengikut dan kepengikutan dalam struktur masyarakat.   Pada hakikatnya, setiap pemimpin itu juga seorang pengikut, walaupun pengikut tidak semestinya diberikan tanggungjawab untuk memimpin dan digelar ketua.   Sekalipun status dan kedudukan pemimpin itu tampak hebat, tinggi dan […]

Transformasi kerangka fikir merdeka tugas mencabar

Dalam konteks perbincangan berkenaan kemerdekaan dan kebebasan, ruang lingkup perbicaraan sering berlegar sekitar sejarah negara mendapatkan kemerdekaan daripada penjajah.   Namun, apa lebih mendasar adalah proses membangun kerangka fikir merdeka dalam benak fikiran setiap individu. Kerangka fikir adalah asas penentu kepada pilihan sikap dan tingkah laku seseorang.   Dalam lipatan sejarah mengenai kemerdekaan sesebuah negara, […]

Belajar menghargai kepelbagaian

Dalam konteks masyarakat majmuk dan rencam, tidak dapat dinafikan wujudnya perasaan kurang senang dan tidak selesa apabila berinteraksi dengan kelompok yang berbeza khususnya berlainan bangsa keturunan, agama anutan dan adat resam budaya.

Kesaksamaan gender perlu suntikan norma baharu

Kesan pandemik Covid-19 ke atas kehidupan sememangnya sangat ketara dan ia diramalkan berpanjangan. Ia meliputi semua sektor kehidupan manusia seperti ekonomi, pendidikan, sosial, kesihatan dan alam sekitar.   Namun, banyak laporan dikeluarkan pelbagai agensi seperti Tabung Kependudukan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNFPA), Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO), Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNICEF) dan Forum Ekonomi Dunia […]