Tampar Muka Pemain: Isu, Hukum dan Bahayanya

Tampar Muka Pemain: Isu, Hukum dan Bahayanya | IKRAM

Wajah adalah simbol ekspresi kecantikan, maruah juga reputasi seseorang dan pada muka itu juga terdapatnya pancaindera yang paling penting bagi manusia iaitu mata. Oleh yang demikian, Islam sangat menekankan untuk memelihara wajah dengan sebaiknya. Dalam sebuah hadis, Jabir bin Abdullah r.a. meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW melarang memukul muka kerana wajah itu lembut dan menggabungkan kebaikan, […]