Memilih Pemimpin Berwibawa: Untuk Siapa?

Kehidupan manusia penuh dengan pilihan-pilihan yang perlu dibuat, dari sekecil-kecil pilihan untuk memakai baju apa setiap hari, hinggalah sebesar-besar pilihan seperti memilih pasangan hidup. Keputusan demi keputusan perlu dibuat setiap hari. Berapa banyak keputusan yang benar dan keputusan yang salah telah dibuat sepanjang hidup, sebagaimana berapa banyak pilihan yang tepat dan tidak tepat telah dibuat.  […]