Pemikiran kita seperti lampu

Kehidupan Kita Seperti Lampu

Siapa yang mampu menghidupkan lampu dan memadamkan lampu? Sudah semestinya kitalah berkuasa ke atas lampu tersebut. Jika kita ingin berada dalam  suasana yang cerah, pasti kita akan menghidupkan lampu tersebut. Kalau kita ingin berada dalam keadaan yang gelap, kita pasti akan memadamkan lampu.   Apa perkaitannya dengan kehidupan kita? Lampu itu diibaratkan seperti kehidupan kita. Yang […]