Zakat membersihkan harta suci, bukan kotor

Sepanjang tempoh perkhidmatan di pusat zakat, saya banyak menerima pertanyaan dan juga hasrat ramai orang yang ingin melakukan pembersihan terhadap sebahagian hartanya.   Ada yang ingin melakukan pembersihan kerana pernah terjebak dengan perbankan konvensional yang memberikan pulangan dalam bentuk faedah.   Ada juga yang ingin membersihkan hasil pendapatan yang pernah diperoleh yang mengandungi unsur syubhah […]