Bermujahadah membantu demi mardhatillah

Pada suatu hari, Muawiyyah bin Abu Sufyan RA telah menulis surat kepada Aisyah RA Ummul Mukminin, beliau meminta agar Aisyah RA menuliskan suatu wasiat nasihat kepada dirinya dengan nasihat yang ringkas.

Jangan selektif banteras rasuah

Sarjana ulung negara, Syed Hussein Alatas dalam bukunya yang berjudul ‘Rasuah: Sifat, Sebab dan Fungsi’ menyebut bahawa apabila seseorang yang berjawatan tinggi seperti Perdana Menteri, Presiden atau ketua polis melakukan rasuah, lama kelamaan mereka tidak akan lagi menunjukkan minat terhadap pekerjaan hakikinya, iaitu berkhidmat kepada orang awam atau rakyat.