Di manakah Menteri Kesihatan?

Pada hari ini terbaca satu berita di portal Free Malaysia Today yang bertajuk ‘HKL Doctors raise red flag over Covid-19 Crisis.’ Hati terasa sedih dan sayu. 

Merebut Nafahat Pada 10 Hari Awal Zulhijjah

Ada suatu hadis yang diriwayatkan daripada at-Thabrani dalam kitabnya al-Ausath dan juga al-Kabir, daripada Muhammad bin Maslamah al-Ansari RA bahawa Rasulullah SAW bersabda: