Pemerkasaan Kebapaan Tanggungjawab Semua

Telah banyak kajian membuktikan bahawa peranan bapa amat penting dalam pertumbuhan generasi yang lebih berdaya tahan dari pelbagai aspek. Kewujudan figura bapa sebagai pemimpin dan pelindung keluarga yang berkesan tidak akan dapat digantikan oleh ibu. Senario kini Namun hari ini, berapa ramai anak-anak Malaysia yang kehilangan bapanya telah mendapat sokongan figura kebapaan dalam proses pertumbuhan […]