Peranan ibu bapa dalam vaksinasi anak-anak

Institusi keluarga adalah merupakan komponen terpenting dan unit paling asas dalam pembinaan sesebuah masyarakat. Jika baik dan bahagia sesebuah keluarga, maka akan baik dan bahagia jugalah generasi yang dilahirkan dalam sesebuah komuniti masyarakat.