Antara manusia dengan politik


Politik pada asasnya berkait dengan keupayaan manusia untuk membuat keputusan. Keputusan yang diungkapkan merangkumi pelbagai aspek dalam kehidupan, termasuk perkara yang dianggap remeh seperti makanan yang dimakan dan pakaian yang dipakai.