Diskriminasi Terhadap Wanita: 3 Asas Perlu Diketahui

KUALA LUMPUR – Masyarakat perlu melihat kepada tiga asas untuk memperkatakan tentang perkara yang dianggap sebagai diskriminasi terhadap wanita iaitu peranan, hak dan tanggungjawab, menurut Ketua Wanita IKRAM, Datin Paduka Che Asmah Ibrahim.