Kompleks IKRAM: Permaidani siap dipasang, perabot sampai

SERI KEMBANGAN – Bertepatan dengan keputusan mesyuarat bersama pihak kontaktor penyelarasan pada Khamis 10 Julai 2014, kontraktor berjaya menyelesaikan kerja-kerja pemasangan permaidani di Kompleks IKRAM pada minggu lepas.