Bengkel Media Berkesan himpun ahli IKRAM Negeri, IPT


PUTRAJAYA – Bermatlamat menjadi media yang mendidik dan membangunkan masyarakat, Jawatankuasa Penerangan dan Media IKRAM Pusat (IKRAMedia) telah mengadakan sebuah bengkel yang melibatkan ahli-ahli IKRAM Wilayah Persekutuan, IKRAM Selangor serta IKRAM Siswa dari Kolej Universiti Sains Perubatan Cyberjaya (CUCMS) dan Universiti Multimedia Malaysia (MMU).