Dr Badi’: Ikhwan Muslimin dalam menghadapi keganasan

Sesungguhnya sifat Allah yang pertama disebut di dalam al-Quran ialah “ar-Rahman, ar-Rahim”. Justeru, Allah Ta’ala melayani makhluk-Nya dengan lembut, penuh rahmah sebelum dihukum dan disiksa, sehinggakan para penderhaka sekalipun.