Perutusan Eidul Fitri Presiden IKRAM Malaysia

PERUTUSAN EIDUL FITRI PRESIDEN IKRAM MALAYSIA

SYAWAL 1433H

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Walillahil hamd!.

Segala puji-pujian kepada Allah s.w.t, Pemilik Alam Semesta. Selawat dan salam buat Junjungan Besar Nabi Muhammad s.a.w, para sahabah, tabi’in serta ummah yang meneruskan perjuangan yang Haq dengan ehsan hingga ke hari kiamat.