“Kita semua adalah bakal jenazah…”

HULU SELANGOR – Kematian sentiasa berada di hadapan kita. Sama ada manusia suka atau tidak, Allah telah menetapkan bahawa setiap yang bernyawa akan merasai kematian.

Dewan kuliah penuh sesak kerana Al-Amin

BANGI – Dewan kuliah di Kompleks Tun Abdullah Mohd Salleh, Universiti Kebangsaan Malaysia pada Ahad lalu penuh sesak dengan ibu bapa pelajar yang telah memohon mendaftarkan anak-anak mereka ke Tahun Satu Sekolah Sri Al-Amin Bangi (SSAAB) sesi Januari 2012, yang keputusannya dijangka akan diumumkan pada minggu ini.