Pengajaran psikologi dalam Perang Uhud

Pengajaran Psikologi Dalam Perang Uhud

Setelah berlakunya peperangan yang sangat penting iaitu Perang Badar pada bulan Ramadan tahun kedua Hijrah, berlaku satu lagi peperangan utama pada zaman Nabi Muhammad SAW selepas Hijrah yang berlaku pada bulan Syawal tahun ketiga Hijrah iaitu Perang Uhud. 

Dalam Perang Uhud, ada tiga golongan yang wujud dalam kalangan Muslimin dari sudut psikospiritualiti, sama ada tingkah laku, kognitif dan/atau emosi.

Psikospiritual Golongan Pertama: Tulang Belakang

Mereka yang akan sentiasa menjadi tulang belakang dalam mempertahankan Islam.

Mereka ini dari segi kognitifnya, memahami bahawa kemenangan bukan datang bergolek tetapi memerlukan tingkah laku dan emosi pengorbanan (Ali Imran: 140-144).

Firman Allah SWT: 

“Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, maka sesungguhnya kaum (kafir) itu pun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa.

Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membezakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.” (Ali Imran: 140)

“Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman (daripada dosa mereka) dan membinasakan orang-orang yang kafir.” (Ali Imran: 141)

“Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar.” (Ali Imran: 142)

“Sesungguhnya kamu mengharapkan mati (syahid) sebelum kamu menghadapinya; (sekarang) sungguh kamu telah melihatnya dan kamu menyaksikannya.” (Ali Imran: 143)

“Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.” (Ali Imran: 144)

Mereka ini juga tidak mudah patah semangat. (Ali Imran: 146)

Firman Allah SWT: 

“Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar daripada pengikut(nya) yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah kerana bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Allah menyukai orang-orang yang sabar.” (Ali Imran: 146)

Psikospiritual Golongan Kedua: Baik dan Taat

Mereka yang baik dan taat secara umum, tetapi dari segi emosi kurang sabar dan dari segi tingkah laku pula kurang berdisiplin hingga menyebabkan sahabat Muslim mereka yang lain terkorban.

Mereka ini, dari sudut tingkah laku, terlalu awal lari dari medan perang dan seolah-oleh terluput daripada kognitif (memori) mereka peringatan Allah semasa Perang Badar setahun sebelumnya. (Al-Anfal: 15-16)

Firman Allah SWT:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur).” (Al-Anfal: 15)

“Barang siapa yang membelakangi mereka (mundur) pada waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasah) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan daripada Allah, dan tempatnya ialah neraka jahanam. Dan amat buruklah tempat kembalinya.” (Al-Anfal: 16)

Psikospiritual Golongan Ketiga: Munafik

Mereka yang munafik, berpura-pura Islam dari segi tingkah laku, tapi tidak beriman dari segi kognitif dan membenci Islam dari segi emosi.

Mereka menunjukkan tingkah laku menghilangkan motivasi dan menakutkan orang Islam yang lain, serta sentiasa merancang untuk menggagalkan misi dakwah Islam yang menjadi rahmat sekalian alam. (Ali Imran: 122)

Firman Allah SWT:

“Ketika dua golongan daripadamu ingin (mundur) kerana takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua-dua golongan itu. Kerana itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.” (Ali Imran: 122)

Mereka ini, walaupun Muslimin telah pun ditenangkan emosinya dengan rasa mengantuk dan kerehatan fisiologi, masih lagi cuba menimbulkan rasa syak kepada emosi Muslimin tentang kononnya kesilapan dalam membuat keputusan. (Ali Imran: 154)

Padahal peristiwa negatif telah memberi efek positif pengajaran psikologi kepada tentera Muslimin, sama ada golongan pertama mahupun golongan kedua.

“Kemudian setelah kamu berdukacita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan (berupa) kantuk yang meliputi segolongan daripada kamu, sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri, mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliah.

Mereka berkata: “Apakah ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini?” Katakanlah: “Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah.”

Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu; mereka berkata: “Sekiranya ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini, nescaya kita tidak akan dibunuh (dikalahkan) di sini.”

Katakanlah: “Sekiranya kamu berada di rumahmu, nescaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar (juga) ke tempat mereka terbunuh.” 

Dan Allah (berbuat demikian) untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha Mengetahui isi hati.” (Ali Imran: 154)

Harapan psikospiritual daripada pengajaran Perang Uhud

Moga Allah jauhi kita daripada tergolong dalam golongan ketiga (yang kognitifnya tidak konsisten dengan tingkah lakunya), beri kekuatan untuk membuat perubahan psikologi jika kita tergolong dalam golongan kedua (yang tingkah lakunya sekali-sekala tanpa sengaja tidak konsisten dengan kognitifnya), serta istiqamah dalam dakwah jika kita tergolong dalam golongan pertama (yang tingkah lakunya agak konsisten dengan kognitifnya). 

Moga kita juga mendapat pengajaran daripada bedah siasat (postmortem) psikologi Perang Uhud pada era moden ini.(Ali Imran: 152-159)

1. Kita mampu menunjukkan tingkah laku yang salah, tapi kognitif kita mampu berfikir untuk mendapatkan pengajaran dan emosi kita juga menjadi lebih bersih daripada keburukan/kejahatan. 

Firman Allah SWT: 

“Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-Nya kepada kamu, ketika kamu membunuh mereka dengan izin-Nya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan menderhakai perintah (Rasul) sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. 

Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu daripada mereka untuk menguji kamu, dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu. Dan Allah mempunyai kurnia (yang dilimpahkan) atas orang orang yang beriman.” (Ali Imran: 152)

2. Tingkah laku yang tidak baik akan membawa kepada emosi negatif. Tapi emosi negatif jika diterima tanpa penafian (denial) boleh menjadi pencetus kepada kebingkasan (resilience) dengan psikologi yang lebih baik daripada sebelumnya.

Firman Allah SWT:

“(Ingatlah) ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seseorang pun, sedang Rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu, kerana itu Allah menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan, supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kamu dan terhadap apa yang menimpa kamu. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Ali Imran: 153)

3. Ketika tercetusnya emosi negatif, antara perkara awal yang paling penting untuk diuruskan ialah pengurusan fisiologi (contoh pernafasan, kerehatan, tidur, kekenyangan, kehangatan badan dan sebagainya) supaya emosi tidak jadi lebih buruk akibat komentar dan hasutan orang lain.

Firman Allah SWT:
“Kemudian setelah kamu berdukacita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan (berupa) kantuk yang meliputi segolongan daripada kamu, sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri, mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliah.

Mereka berkata: “Apakah ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini?” Katakanlah: “Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah.”

Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu; mereka berkata: “Sekiranya ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini, nescaya kita tidak akan dibunuh (dikalahkan) di sini.”

Katakanlah: “Sekiranya kamu berada di rumahmu, nescaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar (juga) ke tempat mereka terbunuh”. 

Dan Allah (berbuat demikian) untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha Mengetahui isi hati.” (Ali Imran: 154)

4. Mengurus psikologi kendiri adalah tarbiah sepanjang hayat. Kadang-kadang kebiasaan membuat tingkah laku yang tidak baik pada masa lepas, mempengaruhi tingkah laku kesilapan masa kini. 

Kesedaran kendiri bahawa ia adalah pengaruh luaran tanpa menjejaskan imej kendiri memudahkan kita mempunyai emosi harapan kepada Allah untuk bertaubat dan memperbaiki diri sendiri.

Firman Allah SWT: 

“Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu, hanya saja mereka digelincirkan oleh syaitan, disebabkan sebahagian kesalahan yang telah mereka perbuat (pada masa lampau) dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (Ali Imran: 155)

5. Adalah lebih sihat kepada mental untuk kita ambil pengajaran daripada kesilapan diri sendiri dan meneruskan kehidupan (move on) daripada tersangkut dengan masa silam hingga boleh menghantui dan menjejaskan psikologi kendiri.

Firman Allah SWT: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir (orang-orang munafik) itu, yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang: “Kalau mereka tetap bersama-sama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh.”

Akibat (daripada perkataan dan keyakinan mereka) yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan.” (Ali Imran: 156)

6. Psikologi Islamik-saintifik menjangkaui kehidupan duniawi. Makna kehidupan kita adalah lebih menyeluruh. Kepayahan dan kesilapan adalah sebahagian daripada proses menjadi hamba dan khalifah yang baik untuk mencapai kebahagiaan di akhirat, tanpa menafikan elemen kebahagiaan di dunia.

Firman Allah SWT:
“Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal dunia, tentulah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik (bagimu) daripada harta rampasan yang mereka kumpulkan.” (Ali Imran: 157)

7. Psikologi Islamik-santifik menjadikan keredaan Allah sebagai kemuncak kebahagiaan.

Firman Allah SWT:
“Dan sungguh jika kamu meninggal dunia atau gugur, tentulah kepada Allah saja kamu dikumpulkan.” (Ali Imran: 158)

8. Kekuatan dan kebahagiaan ini banyak bergantung kepada kepemimpinan yang rahmah (compassionate leadership) dan kepemimpinan yang tawaduk (humble leadership) tanpa meninggalkan aspek psikospiritual seperti tawakal atau pergantungan terhadap Allah SWT.

Firman Allah SWT:

“Maka disebabkan rahmat daripada Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. 

Kerana itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan itu.

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.” (Ali Imran: 159)

Moga kita semua terus istiqamah mentarbiah psikospiritual diri dan psikospiritual orang lain secara menyeluruh meliputi tingkah laku, kognitif dan emosi berasaskan kerohanian.

 

Dr Alizi Alias
Pengerusi
Psikospiritual IKRAM (P.S.I)

3 Tahun PTI Tidak Dapat Dilangsungkan, Kini Tiba Masanya…

Ingin mengikuti pandangan semasa dan info terkini dari IKRAM?
Hantar maklumat anda kepada kami:

ARTIKEL TERKINI

Kulim

Masjid Al Muqarabbin, Taman Angsana, Kulim

 • 5-7 April 2024
 • Ahmad Shahimi Senawi (0124061444)

Sungai Petani

Masjid Bandar Perdana, Bandar Perdana Sg Petani

 • 5-7 April 2024
 • Us Rozi Abu (0103535159)

Kubang Pasu / Alor Setar

Masjid An Nur IPG Kampus Darulaman, Jitra

 • 5-7 April 2024
 • Ruzinoor Che Mat (0194726820) Khairussani Farid (0132227380)

Pekan

Masjid Sultan Ahmad Shah, Pekan

 • 30 - 31 Mac 2024
 • Dr Mohamad Heerwan Peeie (010-9112045)

Pahang Barat

Surau RPSB Kg. Pagar, Penjom, Lipis

 • 30 - 31 Mac 2024
 • Faisal (0129725464) & Nazilah (01110540165)

Pahang Barat

Surau Al Hidayah, Kg Melayu Sg Lui, Raub

 • 5 - 6 April 2024
 • Faisal (0129725464)

Kota Samarahan

Masjid Al-Malik, Taman Uni Garden

 • 30 - 31 Mac 2024
 • Ustaz Muhamad Faiz bin Muhd Fadhil 019-4102067

Maaf, anda perlu bayar untuk dapatkan kajian ini. Sila hubungi pihak KADRI untuk info lanjut melalui email kadri@ikram.my

Berita Terkini IKRAM

Dapatkan info TERKINI

Langgan berita terkini supaya anda tidak ketinggalan info penting daripada Pertubuhan IKRAM Malaysia