Keluarga utuh menjamin masyarakat yang baik

Masyarakat yang baik terbentuk daripada institusi keluarga yang harmoni. Keluarga merupakan unit asas sosial yang terdiri daripada ibu bapa dan anak-anak lalu membentuk satu kumpulan.   Setiap keluarga adalah berbeza dan mempunyai kekuatannya yang tersendiri. Keluarga dapat berfungsi dengan baik jika ketua keluarga memainkan peranan dan setiap ahli bergaul dengan baik, tidak merasa tertekan mahupun […]