Hari Bumi: Ekosistem Dan Jaminan Makanan Terancam?

Hari Bumi disambut pada 22 April setiap tahun oleh seluruh penduduk dunia. Semua ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menunjukkan rasa penghargaan kita terhadap planet Bumi yang tercinta ini.

Peranan Hutan Paya Bakau Dalam Mengatasi Pemanasan Global

Dalam era pembangunan ini, terlalu banyak projek yang dijalankan dan ianya memerlukan pembukaan dan penerokaan kawasan baru. Selalunya, kawasan hutan akan dijadikan sasaran untuk diteroka bagi projek-projek perumahan, kilang industri dan juga pusat komersial.