Manhaj Rabbani, Ummah Berkualiti

Islam yang diwariskan kepada kita oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW adalah agama dan sistem hidup yang sempurna, lengkap dan menyeluruh, bersumber daripada Allah SWT, Tuhan Pencipta Alam.   Firman Allah SWT: “…Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan Aku telah cukupkan nikmat-Ku kepada kamu, dan Aku telah redakan Islam itu […]