Kestabilan Politik dan Kesan Kesihatan Mental Rakyat

Kestabilan Politik dan Kesan Kesihatan Mental Rakyat | IKRAM

Masalah kesihatan mental berkait rapat dengan isu deprivasi, kemiskinan dan ketidaksamaan yang merupakan penentu kesihatan sosial. Oleh itu, krisis ekonomi dan politik adalah tempoh yang berisiko tinggi kepada kesejahteraan mental sejagat. Krisis ekonomi yang bermula pada tahun 2008 masih terus menimbulkan cabaran besar di banyak negara membangun, malah di negara maju juga. Dari sudut sosioekonomi, […]