Korban Luar Negara, Agihan Bukan Islam & Impak Sosioekonomi

Pelbagai pendapat dikemukakan ulama mengenai hukum ibadah korban. Imam Abu Hanifah berpendapat, ia wajib sekali setahun bagi penduduk kota yang bermukim. Kedua-dua murid Abu Hanifah iaitu Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat ia hanya sunat muakkad. (Al-Bada`ie wa al-Sana`ie 5:62) Ulama lain daripada Abu Hanifah berpendapat amalan korban hanya sunat muakkad sahaja, bukan wajib. Pengikut Mazhab […]