Kuasa siasah dan psikosis

PSIKOSIS (sebutan: sai-ko-sis atau pēsi-ko-sis) dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia berasal daripada psychosis, satu istilah bahasa Inggeris dan beberapa bahasa di dunia.   Istilah psyche (sebutan: sai-ki) dalam bahasa Latin pula berasal daripada istilah Yunani kuno psukhe (sebutan: shu-ka) yang membawa beberapa makna seperti nafas, roh dan jiwa.   Psikosis ialah keadaan minda yang […]