Peranan Hutan Paya Bakau Dalam Mengatasi Pemanasan Global

Dalam era pembangunan ini, terlalu banyak projek yang dijalankan dan ianya memerlukan pembukaan dan penerokaan kawasan baru. Selalunya, kawasan hutan akan dijadikan sasaran untuk diteroka bagi projek-projek perumahan, kilang industri dan juga pusat komersial.

Jika rahsia, biarlah rahsia

Rahsia antara dua jiwa; antara Sang Pencipta dengan hamba, antara hamba dengan hamba, mungkinkah ia akan terungkap jua? Terkadang kita suka persoalkan, apakah rahsianya? Mengapa harus ia dirahsiakan? Bila masa ia akan dibuka?   Waima berita kedatangan hari kiamat juga satu rahsia, malah ia dibuktikan dengan terdapat 10 perkataan hari kiamat yang mempunyai makna tersendiri […]