Di manakah kita dan di manakah al-Quran?

Kitab al-Quran merupakan kitab yang teragung dan mulia. Ia telah menjadikan umat Arab yang hidup dalam kesesatan dan kegelapan pada zaman jahiliah, berubah menjadi umat yang mampu menguasai Empayar Parsi serta mengalahkan Empayar Rom di sebahagian timurnya.   Perubahan bangsa Arab itu berlaku setelah mereka beriman serta berpegang teguh dengan ajaran al-Quran sebagai panduan pertama […]