Tingkatkan integriti diri jauhi korupsi

Pelbagai pengertian integriti mula diketengahkan antaranya menyentuh aspek kualiti kejujuran dan ketinggian prinsip-prinsip moral yang dipegang oleh seseorang individu. Selain itu, integriti turut diterjemahkan sebagai tahap konsistensi antara nilai moral yang dipegang seseorang individu dengan cerminan tingkah laku (perkataan atau perbuatan) yang dilakukannya.   Sebelumnya, menurut Oxford English Dictionary, kata adjektif bahasa Latin ‘integer’ ini […]