Lahirkan pelajar bercirikan Islam

IKRAM Siswa Universiti Putra Malaysia (UPM) adalah kelab yang digerakkan oleh mahasiswa di bawah naungan badan bukan kerajaan (NGO) Islam iaitu Pertubuhan Ikram Malaysia (daerah Sepang).