Langkah penting ke arah mengangkat profesionalisme guaman syarie

IKRAM Legal mengalu-alukan pembentangan Rang Undang-Undang Profesion Guaman Syarie (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 2019 (“RUU Guaman Syarie”) oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, YB Datuk Seri Dr Mujahid Yusof di Parlimen semalam, 9 Julai 2019 untuk bacaan pertama dan menegaskan bahawa ianya merupakan satu langkah yang amat penting ke arah mengangkat profesionalisme guaman syarie dalam negara.

Selaku sebuah profesion yang memainkan peranan yang amat penting dalam membantu Mahkamah Syariah memberikan keadilan berasaskan syariah, IKRAM Legal menegaskan bahawa sememangnya sudah lama sepatutnya profesion guaman syarie ini diiktiraf sebagai satu kerjaya yang profesional di sisi undang-undang.

Dengan tergubalnya RUU Guaman Syarie ini kelak, profesion guaman syarie akan mempunyai undang-undang khusus bagi mengawal selia amalan profesion guaman syarie sepertimana profesion guaman sivil yang telah terlebih dahulu mempunyai Akta Profesion Undang-Undang 1976.

IKRAM Legal percaya bahawa tahap kualiti peguam syarie dalam negara ini akan lebih meningkat sekaligus mengangkat martabat institusi kehakiman Syariah dan memberikan keyakinan rakyat kepadanya khususnya dengan kewujudan peruntukan-peruntukan berkenaan Lembaga Kelayakan Profesion Guaman Syarie, penubuhan Badan Peguam Syarie dan Majlis Peguam Syarie yang tidak ada sebelum ini.

IKRAM Legal mengucapkan tahniah kepada Kerajaan atas komitmen yang ditunjukkan dalam usaha berterusan untuk memartabatkan perundangan Syariah dalam negara ini bermula dengan penubuhan Mahkamah Khas Perkahwinan, Hadhanah dan Nafkah diikuti dengan pembentangan RUU Guaman Syarie ini.

IKRAM Legal menyeru agar RUU Guaman Syarie ini dapat dibahaskan dengan lancar semasa sesi perbahasan dalam Parlimen kelak dan seterusnya diterima menjadi Akta Undang-Undang ke arah memberi nafas baru kepada profesion guaman syarie dan institusi kehakiman Syariah dalam negara ini.

IKRAM Legal juga berharap agar RUU Guaman Syarie ini akan menjadi pembuka jalan ke arah penyeragaman dan penyelarasan undang-undang Syariah antara negeri-negeri yang mana ianya akan amat memudahkan rakyat untuk mendapatkan keadilan di Mahkamah Syariah insya-Allah.

Marwan bin Abdullah
Pengerusi IKRAM Legal

 

[Versi Bahasa Inggeris]

MEDIA STATEMENT
IKRAM LEGAL
10th of July, 2019/6th of Dzulkaedah, 1440H

IMPORTANT MEASURE IN LIFTING THE PROFESSIONALISM OF SYARIE LEGAL PROFESSION

IKRAM Legal welcomes the presentation of the Syarie Legal Profession Bill (Federal Territories) 2019 (“Syarie Legal Profession Bill”) by Minister in the Prime Minister’s Department, YB Datuk Seri Dr Mujahid Yusof in Parliament on July 9, 2019. IKRAM Legal strongly views this first reading of the Bill as a critical step and milestone towards raising the profession of Syarie lawyers in the country.

As a profession that plays critical role in assisting the Syariah Court delivers Syariah-based justice, IKRAM Legal asserts that identifyinh Syarie legal profession as a professional career that is legally recognized by the law is a long overdue and much-needed reform.

With the passing of the Syarie Legal Profession Bill in the future, the Syarie legal profession will be monitored under a special law that regulates the practice of Syarie law profession, as is the case for civil law profession that is being administered under the Legal Profession Act 1976.

IKRAM Legal believes that the quality of the Syarie lawyers in this country will be enhanced, the dignity of the Syariah judiciary institutions be lifted, and people’s confidence in these institutions will surge, especially through the establishment of provisions related to Syarie Legal Profession Qualification Board, Sharie Lawyers’ Association and Syarie Lawyers Bar which are previously absent.

IKRAM Legal congratulates the Government for proving its commitment in the continuous effort to uphold Syariah law in this country beginning with the establishment of the Special Court of Marriage, Hadhanah and Nafkah followed by the presentation of the Syarie Legal Profession Bill.

IKRAM Legal calls for the Syarie Legal Profession Bill to be discussed smoothly during the debate session in Parliament and subsequently be passed as a Law Act in order to give a fresh start to the Syarie legal profession and Syariah judiciary institutions in the country.

IKRAM Legal also hopes that this Syarie Legal Profession Bill will be the opening of the road towards the standardization and coordination of Syariah laws between states which will greatly facilitate the people in seeking justice through the Syariah Court, Insha Allah.

Marwan bin Abdullah
Chairman, IKRAM Legal

3 Tahun PTI Tidak Dapat Dilangsungkan, Kini Tiba Masanya…

Ingin mengikuti pandangan semasa dan info terkini dari IKRAM?
Hantar maklumat anda kepada kami:

ARTIKEL TERKINI

Kulim

Masjid Al Muqarabbin, Taman Angsana, Kulim

 • 5-7 April 2024
 • Ahmad Shahimi Senawi (0124061444)

Sungai Petani

Masjid Bandar Perdana, Bandar Perdana Sg Petani

 • 5-7 April 2024
 • Us Rozi Abu (0103535159)

Kubang Pasu / Alor Setar

Masjid An Nur IPG Kampus Darulaman, Jitra

 • 5-7 April 2024
 • Ruzinoor Che Mat (0194726820) Khairussani Farid (0132227380)

Pekan

Masjid Sultan Ahmad Shah, Pekan

 • 30 - 31 Mac 2024
 • Dr Mohamad Heerwan Peeie (010-9112045)

Pahang Barat

Surau RPSB Kg. Pagar, Penjom, Lipis

 • 30 - 31 Mac 2024
 • Faisal (0129725464) & Nazilah (01110540165)

Pahang Barat

Surau Al Hidayah, Kg Melayu Sg Lui, Raub

 • 5 - 6 April 2024
 • Faisal (0129725464)

Kota Samarahan

Masjid Al-Malik, Taman Uni Garden

 • 30 - 31 Mac 2024
 • Ustaz Muhamad Faiz bin Muhd Fadhil 019-4102067

Maaf, anda perlu bayar untuk dapatkan kajian ini. Sila hubungi pihak KADRI untuk info lanjut melalui email kadri@ikram.my

Berita Terkini IKRAM

Dapatkan info TERKINI

Langgan berita terkini supaya anda tidak ketinggalan info penting daripada Pertubuhan IKRAM Malaysia