Korban Luar Negara, Agihan Bukan Islam & Impak Sosioekonomi

Pelbagai pendapat dikemukakan ulama mengenai hukum ibadah korban. Imam Abu Hanifah berpendapat, ia wajib sekali setahun bagi penduduk kota yang bermukim. Kedua-dua murid Abu Hanifah iaitu Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat ia hanya sunat muakkad. (Al-Bada`ie wa al-Sana`ie 5:62) Ulama lain daripada Abu Hanifah berpendapat amalan korban hanya sunat muakkad sahaja, bukan wajib. Pengikut Mazhab […]

Hukum Agih Daging Korban Kepada Bukan Muslim

Hukum Agih Daging Korban Kepada Bukan Muslim | IKRAM

Isu yang sering ditimbulkan dalam ibadat korban ialah amalan korban dalam masyarakat berbilang atau silang agama. Dalam konteks masyarakat silang agama, yang penting ialah usaha meletakkan Islam di tempat dapat dilihat oleh semua pihak sebagai satu sistem yang mampu memesrakan hubungan dalam kehidupan seharian.