Penerima Bantuan Juga Punya Harga Diri

Penerima Bantuan Juga Punya Harga Diri | IKRAM

Hidup kita tidak akan pernah sunyi daripada ujian, sama ada ujian kesenangan mahupun ujian kesusahan. Dalam kalangan rakyat pelbagai latar, ada golongan yang taraf sosioekonominya rendah. Ada pula yang diuji dengan masalah kesihatan. Tentunya golongan seperti ini perlu dibantu bagi membolehkan mereka meneruskan kelangsungan hidup. Selain cabaran kemiskinan, ada juga golongan yang asalnya berkemampuan tetapi […]