Lantikan Politik Dalam GLC: Wajar Disokong atau Disanggah?

Lantikan Politik Dalam GLC: Wajar Disokong atau Disanggah?

 

Apa itu GLC?

Sebelum berbahas lebih lanjut, wajar kita ketahui apa itu GLC? GLC merupakan singkatan kepada Government Linked Companies iaitu syarikat berkaitan kerajaan sekiranya istilah itu diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu.