Ke arah masyarakat sejahtera, sihat dan selamat

Sesebuah masyarakat progresif tidak dapat dicapai tanpa mengambil kira masyarakat yang sejahtera. Sejahtera bermaksud aman dan makmur, senang dan tenteram, terpelihara daripada bencana seperti kesusahan, gangguan dan sebagainya.   Kesejahteraan yakni aman dan makmur adalah bukti kemurahan Allah SWT menurut Surah Saba’ ayat 15:  “Demi sesungguhnya, adalah bagi penduduk negeri Saba’ satu tanda (yang membuktikan […]