Lima faktor kejatuhan pemimpin menurut Hamka

Tokoh ulama terkenal yang tidak asing lagi dalam dunia Islam di Nusantara, Haji Abdul Malik bin Karim Amrullah atau lebih dikenali dengan Hamka, telah menggariskan beberapa faktor kejatuhan seseorang pemimpin. Beliau memberikan peringatan kepada pemimpin beberapa perilaku kejatuhan mereka.   Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, pemimpin merupakan orang yang memimpin, manakala menurut Hamka dalam buku […]