Suri rumah profesion membangun ummah

Jabatan Perangkaan Negara pada tahun 2019 merekodkan, enrolmen kasar wanita melebihi lelaki di institut pengajian tinggi, namun penyertaan mereka dalam bidang pekerjaan profesional adalah rendah.