Hala Tuju Sistem Pendidikan Melestari Masa Depan

Hala Tuju Sistem Pendidikan Melestari Masa Depan | IKRAM

Ibu bapa mempunyai  harapan yang berbeza terhadap hasil pembelajaran  anak-anak setelah melalui alam persekolahan. Mungkin sebahagian ibu bapa berharap anaknya memperolehi pencapaian cemerlang dalam peperiksaan dan seterusnya melanjutkan pendidikan sehingga peringkat tinggi dan akhirnya mendapat pekerjaan yang selesa. Sebahagian ibu bapa lain pula berharap anaknya mempunyai ciri sahsiah dan akhlak yang terpuji dan tidak gusar […]