Ulama wanita dalam sejarah Islam

Para ulama telah banyak merekodkan biografi ulama wanita dalam pelbagai bidang dalam kitab-kitab mereka. Ibn Hajar al-Asqalani telah mengkhususkan bab terakhir kitabnya al-Isobah fi Tamyiz al-Sahabah dengan nama Kitab al-Nisaa’ yang menyenaraikan tokoh-tokoh wanita sepanjang sejarah Islam.   Selain itu, dalam kitab-kitab sejarah atau hadis, pasti akan ada lafaz-lafaz seumpama akhbaratna fulanah (seorang wanita telah […]