Jururawat Malaysia: Gaji Masih Di Takuk Lama?

Jururawat Malaysia: Gaji Masih Di Takuk Lama? | IKRAM

Jururawat merupakan profesional kesihatan yang terbesar di Malaysia yang memberi khidmat jagarawatan di beberapa insitusi kesihatan di fasiliti kerajaan, swasta mahupun organisasi bukan kerajaan (NGO). Bidang kejururawatan mempunyai beberapa pengkhususan tertentu seperti kebidanan dan jururawat masyarakat yang memerlukan mereka berkhidmat di klinik-klinik kesihatan (desa atau daerah). Jururawat Malaysia terlatih (Gred U29 serta Gred U41) dengan […]

LGBT: Is this our responsbility?

LGBT and first impression?

The issue of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) has become a social issue in many community including the Muslim. LGBT is associated with sexual disorders and gender issues which require the attention of everyone, including the policymakers and leaders.